Chương 1252

4 phút trước

Chương 211

6 phút trước

Chương 309

6 phút trước

Chương 230

18 phút trước

Chương 435

19 phút trước

Chương 5

21 phút trước

Chương 147

35 phút trước

Chương 70

37 phút trước

Chương 414

38 phút trước

Chương 21

39 phút trước

1 Đại Chúa Tể5.1k lượt

2 Tống Mạn Liệp Nhân Vương4.4k lượt

3 Đế Bá4.2k lượt

4 Yêu Thần Ký3.6k lượt

5 Thần Đạo Đan Tôn3.2k lượt