1 Phù Thủy Vĩ Đại Abigail Hobbs.7.3k lượt

2 Hư Nghĩ Phá Thiên7.1k lượt

3 Ma Thần Thiên Quân7k lượt

4 Tử Thần Đỏ6.3k lượt

5 Giới Chủ5.3k lượt

1 Đại Chúa Tể26.1k lượt

2 Đế Bá13.4k lượt

3 Cực Phẩm Xuyên Việt Hệ Thống11.4k lượt

4 Tuyệt Thế Tiêu Viêm11.3k lượt

5 Nhất Niệm Vĩnh Hằng10.9k lượt

Chương 998

2 phút trước

Chương 1020

5 phút trước

Chương 1310

8 phút trước

Chương 150

9 phút trước

17 phút trước

Chương 219

30 phút trước

Chương 115

31 phút trước

Chương 935

32 phút trước

Chương 605

35 phút trước

Chương 406

35 phút trước