1 Ma Đạo Tàn Đế3.1k lượt

2 Fairy Tail Kiếm Ma Đạo Sĩ2.2k lượt

3 Độc Bá Thiên Địa2k lượt

4 Mật Thám Phong Vân1.9k lượt

5 Cực Phẩm Hệ Thống1.8k lượt

1 Đại Chúa Tể9.4k lượt

2 Đế Bá5.4k lượt

3 Thiên Đạo Thư Viện4.8k lượt

4 Thần Đạo Đan Tôn4.2k lượt

5 Vô Địch Thiên Hạ3.8k lượt

Chương 326

1 phút trước

Chương 2006

2 phút trước

Chương 1166

6 phút trước

Chương 1229

8 phút trước

Chương 2300

11 phút trước

Chương 160

14 phút trước

Chương 2251

15 phút trước

Chương 1862

19 phút trước

Chương 60

19 phút trước

Chương 254

20 phút trước