1 Đô Thị Quỷ Vương2.7k lượt

2 Lưu Manh Tu Chân2.6k lượt

3 Hậu Tiên Nghịch1.7k lượt

4 Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song1.6k lượt

5 Phong Lưu Chân Tiên1.4k lượt

1 Đại Chúa Tể10.2k lượt

2 Đế Bá6.4k lượt

3 Thiên Đạo Thư Viện5.2k lượt

4 Vô Địch Thiên Hạ5k lượt

5 Thần Đạo Đan Tôn4.4k lượt

Chương 140

4 phút trước

Chương 254

6 phút trước

Chương 431

7 phút trước

Chương 420

7 phút trước

Chương 20

8 phút trước

Chương 2

11 phút trước

Chương 78

11 phút trước

Chương 734

12 phút trước

Chương 542

12 phút trước

Chương 23

16 phút trước