1 Ma Đạo Tàn Đế2k lượt

2 Độc Bá Thiên Địa1.8k lượt

3 Đô Thị Quỷ Vương1.7k lượt

4 Phong Lưu Chân Tiên1.5k lượt

5 Đế Thần Thiên Long Ký1.4k lượt

1 Đại Chúa Tể10.9k lượt

2 Cửu Thiên Đế Tôn9.4k lượt

3 Đế Bá5.3k lượt

4 Vô Địch Kiếm Vực5.1k lượt

5 Thần Đạo Đan Tôn4.2k lượt

Chương 910

5 giây trước

Chương 275

1 phút trước

Chương 1458

2 phút trước

5 phút trước

Chương 1127

6 phút trước

Chương 390

6 phút trước

Chương 591

7 phút trước

Chương 1802

9 phút trước

Chương 760

12 phút trước

Chương 645

12 phút trước