Đây là một thiên ác ôn dưỡng thành ký, Lâm Tinh cuối cùng trở thành liên minh nổi danh nhất ác ôn, Bill Lambiel cùng Bruce Bowen cảm thấy không bằng.

Sói xuất phẩm

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Converter Trung Cấp
66
33856
135

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận