Đây là một thiên ác ôn dưỡng thành ký, Lâm Tinh cuối cùng trở thành liên minh nổi danh nhất ác ôn, Bill Lambiel cùng Bruce Bowen cảm thấy không bằng.

Sói xuất phẩm

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Converter Trung Cấp
65
31476
5000

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận