Đánh giá
Đã có 12 người đánh giá
Đoán mệnh tại sao người mù chiếm đa số, Đào mộ vì sao hiếm có giàu có, bắt quỷ vì sao tiêu vong với bỏ mạng. Huyền Môn bên trong, kết quả có cái nào không muốn người biết bí mật cấm kỵ, ở Vô Say lực bút mang ngươi đi vào quỷ bí kỳ thần Linh Dị thế giới !
Truyện đã full.
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
150
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

0o0Killua0o0 Avatar

0o0Killua0o0

Level: 2
11
4286
2850

Vinh danh bảng

loading

0 bình luận

YuVinh 150