Đánh giá
Đã có 2 người đánh giá
Sách mới « Manh Quỷ Học Đường » đã đăng truyện, yêu cầu các thư hữu trợ công!

Ta gọi là Âu Ninh, ta là thầy thuốc, thân là một tên thầy thuốc, cho người sống xem bệnh không phải là bản lĩnh, cho ma quỷ xem bệnh mới kêu bản lĩnh.

Ta có Tổ Truyền Y Quán, nó kêu Âm Dương Y Quán.

Âm Dương Y Quán, chỉ chữa cho quỷ , không chữa bệnh cho người. Ta là Âm Dương Quỷ Y, đây là ta cố sự!

P/S : Truyện đã full 3754 chương. Tổng 10874 vạn chữ.
P/S 2 : 1 kim đậu = 10 chương . 1000 bạc = 100 chương
P/S 3 : Truyện ngôi thứ nhất
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
9,850
Linh khí
15
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Nhân Tại Giang Hồ
1
50
179

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

24 bình luận


DocCoVoDien 5