Đã có như vậy kỳ ngộ, ta muốn sáng tạo thuộc về mình Gensoukyou!

Hoàn thành thế giới hiện thực trong nhị thứ nguyên luyện thành đại trận!

Đó là chúng ta chi giấc mơ a!

Sau đó thuộc về Lâm Dịch Diễn mạo hiểm cố sự triển khai ——
------------------------------------------
P/S 1: Thế giới đầu main đi là Chūka Ichiban ( Tiểu đầu bếp cung đình) học nấu ăn @@

-----------------------------------------------------------------------------------
Mọi người vote điểm 9-10 tích cực + thanks nhiều nhiều dùm nha ^^
A e có thể nhảy qua list hố khác ta cv nếu không hợp khẩu vị
http://truyencv.com/truyen-dang-boi/21028/

Trích Đoạn


Chương 172: Triệu hoán

Chương 171: Phá hủy Thần

Chương 170: Mai Kujaku quyết đấu Marik (3)

Chương 169: Mai Kujaku quyết đấu Marik (2)

Chương 168: Mai Kujaku quyết đấu Marik (1)

1 - Chương 1: Tương tự mà lại bài cũ bắt đầu

2 - Chương 2: Chân thực cũng hoặc mộng cảnh?

3 - Chương 3: Khí Linh quản gia

4 - Chương 4: Nguyên do

5 - Chương 5: Nguyên do

6 - Chương 6: Ngài xin phần mềm hack trải qua

7 - Chương 7: Lựa chọn

8 - Chương 8: Cha mẹ

9 - Chương 9: Chuẩn bị sắp xếp

10 - Chương 10: Đường hầm không thời gian

11 - Chương 1: Tân thế giới ngẫu nhiên gặp

12 - Chương 2: Tứ Xuyên Cúc Hạ lâu

13 - Chương 3: Bái sư

14 - Chương 4: Thu hoạch ngoài ý muốn phần thứ

15 - Chương 5: Rốt cục bắt đầu trù nghệ tu

16 - Chương 6: Mùi vị tu hành hoàn thành

17 - Chương 7: Nhàn nhã lúc nghỉ trưa quang

18 - Chương 8: Não động vô cực hạn

19 - Chương 9: Kỳ ngộ? Kỳ ngộ?

20 - Chương 10: Bộ phận thứ hai tu hành

21 - Chương 11: Tu hành tiến hành (1)

22 - Chương 12: Tu hành tiến hành (2)

23 - Chương 13: Tu hành tiến hành (3)

24 - Chương 14: Tu hành tiến hành (4)

25 - Chương 15: Tu hành tiến hành (5)

26 - Chương 16: Bút ký (thượng)

27 - Chương 17: Bút ký (hạ)

28 - Chương 18: Trưởng thành

29 - Chương 19: Hằng ngày

30 - Chương 20: Dạ đàm

Xem hết