Đánh giá
Đã có 1 người đánh giá
Có một ngày, khi Vương Kinh Mộng cõng hắn kiếm tiến vào Trường Lăng lúc, hắn nhìn thấy một cái thịnh thế đến, cũng nhìn thấy Kiếm Khí bảng phía trên rất nhiều hào kiệt, cũng chỉ là cùi bắp.

P/s: Truyện đại thần, hố mới toanh.
Mới nhất
12 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
50,946
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Cao Cấp
97
46188
80405

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

10 bình luận