Thiên Hi 5 năm ban đầu, có thần điểu hiện thế, kỳ sắc ngân bạch, hai cánh phun ra nuốt vào khói lửa ngang trời mà đi, trụy vu kinh thành chi tây. —— « Bắc Tống Thiên Thư Dã Lục »

"Thần Điểu? Đồ chơi này thế nào cảm giác càng giống như là ta ngồi rủi ro máy bay?" Quyển sách nhân vật chính Lý Chương hơi nghi hoặc một chút nói, "Ngoài ra ta là ai Đại Biểu Ca?"
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
55,146
Linh khí
0
Điểm ái mộ
9
962
36441

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận