Bách Luyện Thành Thần

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.6/ 10 - 1598 phiếu
La gia La Chinh nhất mạch đại thiếu gia bị người hãm hại trỡ thành nô gia bia thịt,trong lúc vô ý đạt được cơ duyên đem mình luyện thành một món binh khí.
Âm mưu,sát cơ bắt đầu hiện ra. Dựa vào thân thể thần binh lợi khí,kiên cường tín niệm,không bao giờ thỏa hiệp.
Hướng đỉnh phong từng bước tiến lên. Cường hào tranh hùng, các tộc tranh phách, Phong Khởi Vân Động . Lấy pháp bảo khu, khắc thế gian địch, làm La Chinh mở mắt ra trong nháy mắt, truyền thuyết lúc đó bắt đầu đọc truyện cho mình xin cái phiếu ,cái like ,cái cảm ơn nhé. có bạc nhớ đề cử truyện cho mình nhé! :3
Link truyện tranh: http://hamtruyen.vn/bach-luyen-thanh-than-0.html

Trích Đoạn

Chương 2438: Lối vào dị biến

Chương 2437: Hầm ngầm mật đạo

Chương 2489: Băng hà tin tức

Chương 2488: Chấn động mạnh

Chương 2487: Tụ họp

1 - Chương 1: Lấy ơn báo oán

2 - Chương 2: Công pháp luyện khí

3 - Chương 3: Kỳ diệu thân thể

4 - Chương 4: Hành hung đại quản sự

5 - Chương 5: Nguy cơ

6 - Chương 6: Cố gắng

7 - Chương 7: Tộc Luyện Nhật

8 - Chương 8: Miểu sát

9 - Chương 9: Luyện Tạng cảnh !

10 - Chương 10: Tà khí sư

11 - Chương 11: Chân hỏa tôi thể

12 - Chương 12: Hắc hỏa cùng long lân

13 - Chương 13: Tự do

14 - Chương 14: Đế Đô

15 - Chương 15: Khiêu khích

16 - Chương 16: Hải Thí

17 - Chương 17: Vô hình áp lực

18 - Chương 18: Vượt qua kiểm tra

19 - Chương 19: Cho ngươi giúp ta tiện thể nhắn

20 - Chương 20: , chấn kinh

21 - Chương 21: Tạo Thọ Đan

22 - Chương 22: Thô bạo

23 - Chương 23: Ta không phục

24 - Chương 24: La Yên

25 - Chương 25: Huyết Sắc Sơn

26 - Chương 26: Phương Ngọc Thư

27 - Chương 27: Đối phó xuẩn trư biện pháp tốt

28 - Chương 28: Thất đại thế gia

29 - Chương 29: Bức chiến

30 - Chương 30: Liều mạng !

Xem hết