Bách Luyện Thành Tiên

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.6/ 10 - 1503 phiếu

Nếu bạn nào đã từng yêu thích Phàm Nhân Tu Tiên Truyện thì truyện này có thể xem là Phàm Nhân Tu Tiên thứ 2, nhân vật chính không có linh căn, không thể thuận lợi tu tiên, phải dùng đan dược để tu luyện.


Vậy như thế nào để có được đan dược để tu luyện trong một thế giới khắc nghiệt, nhân vật chính là một đệ tử đê cấp của một môn phái tu chân thuộc hàng tam lưu, không có linh căn không thể tu luyện, nếu như Hàn Lập trong PNTT có được chiếc bình thần kỳ có thể ươm trồng thảo dược thì nhân vật chính ở đây Lâm Hiên cũng có một khả năng đặc biệt. Nào chúng ta cùng theo chân của nhân vật chính để theo dõi bước đường trở thành một cự đầu như thế nào nhé!!

Trích Đoạn

Lời cuối sách

Chương 4220 : Đại kết cục

Chương 4219 : Hồng Mông chi Hỏa

Chương 4218 : Tinh Hải diệu dụng

Chương 4217 : Tinh Không bí thuật

1 - Chương 1: Luyện Tâm lộ

2 - Chương 2: Trường thí sư nơi hạp cốc hoang

3 - Chương 3 : Dụng mưu nơi hiểm cảnh

4 - Chương 4 : Lam sắc tinh hải

5 - Chương 5 : Phát hiện bất ngờ

6 - Chương 6 : Dùng đan dược trùng quan

7 - Chương 7 : Phế Đan Phòng

8 - Chương 8 : Trung phẩm Tẩy Tủy Đan

9 - Chương 9 : Luyện tập các kỳ nghệ cơ sở

10 - Chương 1 0: Băng châm Quyết cùng Linh Khí Hộ

11 - Chương 11 : Thiên điều cùng Lăng Vân Môn

12 - Chương 12 : Khởi hành tới Thiên Trụ Sơn

13 - Chương 13 : Lục phù cấp thấp

14 - Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp

15 - Chương 15 : Phụ tử Yến gia

16 - Chương 16 : Lần đầu đại chiến

17 - Chương 17 : Đấu tâm lẫn đấu lực

18 - Chương 18 : Tiến giai Linh Động hậu Kỳ

19 - Chương 19 : Hồng Lăng Thảo

20 - Chương 20: Đồng môn tương tàn

21 - Chương 21 : Công pháp tu ma

22 - Chương 22 : Lần đầu gặp gỡ

23 - Chương 23 : Linh động kỳ đại viên mãn

24 - Chương 24 : Cực phẩm Tẩy Tủy Đan

25 - Chương 25 : Phù Đạo Sơn

26 - Chương 26 : Khê Dược Giản

27 - Chương 27 : Sưu hồn thuật

28 - Chương 28 : Linh thảo cùng oán khí

29 - Chương 29 : Uy lực của Bích Tuyết Hoàn

30 - Chương 3 0: Gặp lại Thiên Kiều chi nữ

Xem hết