Thạch Phàm trong lúc vô tình Wechat liên thông Quảng Hàn Cung, lúc này Thạch Hầu chính ở trong tã lót, Hằng Nga tỷ tỷ xuân tâm nảy mầm, Tam Thánh mẫu chưa ngộ Lưu lang, Ngưu Lang Chức Nữ cách sông nhìn nhau, Thất Tiên Nữ sát đường hí Đổng Vĩnh, Tam công chúa cùng Dương Tiễn mâu thuẫn không ngừng.

Khi biết được tất cả những thứ này, Phàm ca chỉ muốn hô to một tiếng: "Tiên giới. . . Ạch, các tiên nữ, ta đến rồi!"
----------------------------------------------------
P/S: Truyện đô thị đọc YY, giải trí !

Mọi người vote điểm 9-10 tích cực + thanks nhiều nhiều dùm nha ^^
A e có thể nhảy qua list hố khác ta cv nếu không hợp khẩu vị
http://truyencv.com/truyen-dang-boi/21028/

Trích Đoạn


Chương 1140: Thiên địa một ván cờ

Chương 1139: Linh Đài Phương Thốn Sơn

Chương 1138: Con mắt thứ ba

Chương 1137: Chiến Dương Tiễn

Chương 1136: Phẫn nộ Dương Tiễn

1 - Chương 1: Xà tinh bệnh là cái gì bệnh?

2 - Chương 2: Nhẹ nhàng ta đi rồi

3 - Chương 3: Dĩ nhiên diêu đến Hằng Nga

4 - Chương 4: Trư Bát Giới ngươi biết sao?

5 - Chương 5: Ghi hận hắn cả đời

6 - Chương 6: Nạp Lan Hương Tuyết

7 - Chương 7: Bạn tốt Tam Thánh mẫu

8 - Chương 8: Hằng Nga tỷ tỷ thế gian bí tịch

9 - Chương 9: Sát vách ở Quảng Hàn Cung

10 - Chương 10: Ngự tỷ vô địch

11 - Chương 11: Bạch phú mỹ giá lâm

12 - Chương 12: Như gió nam tử

13 - Chương 13: Tư nhân khu làm việc

14 - Chương 14: Ngươi xấu hổ giở trò quỷ gì?

15 - Chương 15: Ca trinh tiết là vô giá

16 - Chương 16: Nói cẩn thận một triệu đâu?

17 - Chương 17: Quảng Hàn Cung bằng hữu rào cản

18 - Chương 18: Những cái kia cô quạnh các tiên

19 - Chương 19: Không vào hãm hại là cái gì đông

20 - Chương 20: Đã quên khóa cửa

21 - Chương 21: Lòng của nữ nhân ngươi đừng

22 - Chương 22: Trú hát tay

23 - Chương 23: Cái kia tiếc nuối ông chủ

24 - Chương 24: Giá cả

25 - Chương 25: Cho ta tới nghe tuyết bích

26 - Chương 26: Nữ hài dũng khí

27 - Chương 27: Thạch Phàm ca, hắn còn ở động

28 - Chương 28: Đã hiểu ba đầu đất

29 - Chương 29: Ngài ngạch trống không đủ

30 - Chương 30: Ngươi ăn vụng Bất Tử Dược

Xem hết