Đánh giá
Đã có 32 người đánh giá
Xuyên qua Bàn Long trở thành Ma Thú từ đó quật khởi thành chí cao Chưởng Khống Giả
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
820
Linh khí
194
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

3
436
1693

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận


tuanhaihg 80
YuVinh 50
Khanhhong0209 42
lamlai123 20
tichnhilac 2