Bàn Long Chi Minh Vương Poster
Đánh giá
Đã có 20 người đánh giá
Xuyên qua Bàn Long trở thành Ma Thú từ đó quật khởi thành chí cao Chưởng Khống Giả
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử

vote
2
Nguyệt phiếu
92
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

3
241
1040

Vinh danh bảng

loading


YuVinh 50
lamlai123 20
tuanhaihg 20
Khanhhong0209 2