Bàn Long Chi Minh Vương

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.6/ 10 - 14 phiếu
Xuyên qua Bàn Long trở thành Ma Thú từ đó quật khởi thành chí cao Chưởng Khống Giả

Trích Đoạn

Chương 21 : Xuất Quan ! Bối Lỗ Đặc Triệu

Chương 20 : Vị Diện Mật Thất , Trung Vị

Chương 19 : Bối Lỗ Đặc Ra Lệnh : Phân Chia

Chương 18 : Chiến Thắng !! Đại Tế Tư Cũng

Chương 17 : Quyết Chiến !!