Bán Ra Tương Lai

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.7/ 10 - 17 phiếu
【 hàng năm thú vị nhất tác phẩm 】

Vấn đề thứ nhất: Ngươi hi vọng sớm lãnh tương lai sao?

Vấn đề thứ hai: Giả như tương lai của ngươi biến thành điểm, ở có hạn số lượng hạ, ngươi muốn đổi nguyện vọng gì?

Vấn đề thứ ba: Nếu như ở điểm dùng hết sau khi, ngươi sẽ từ thế giới này biến mất, ngươi là có hay không còn sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn?

Làm tương lai trị số hóa sau khi, có thể đổi phía trên thế giới này hết thảy, cho dù là nữ nhân quyền thế địa vị của cải, thậm chí là mạng người!

—— nặc danh giả mời ngươi gia nhập NPC bầy

——NPC bầy: 282832797

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Giới thiệu của cv:Trái đất dần bị Thiên Ngoại Tà Ma xâm lấn vì thế một đặc thù NPC Quần mở ra, tại đây những con người mang tương lai sẽ có thể cụ thể hóa sinh mạng? tương lai? Thành điểm, dùng nó bạn có thể hối đoái bất cứ thứ gì mà bạn tưởng tượng ra được, đổi vũ khí đổi trang bị sao đó được đưa đến dị thứ nguyên, trong đây bạn sẽ phải đối mặt với Thiên Ngoại Tà Mà, cả hai bên điều sẽ biết được lương lai mà nghĩ kế bày mưu, cường công chiến đấu… người thắng sẽ gia tăng điểm tương lai, người thua sẽ xóa bỏ tồn tại trên thế giới này như chưa từng xuất hiện.

Trích Đoạn

Chương 170: Phản bội

Chương 169: Ta mới là nhân vật chính

Chương 168: Chư vị, ta tới chậm

Chương 167: Thua chạy

Chương 166: Thăm dò

1 - Chương 1: Mộng xuân không dấu vết

2 - Chương 2: Tương lai trị số hóa

3 - Chương 3: Nhiệm vụ mở ra

4 - Chương 4: Lữ thừa tướng hậu cung

5 - Chương 5: Quyền nghiêng trong ngoài triều

6 - Chương 6: Nhiệm vụ chi nhánh

7 - Chương 7: Chỉ biết ra vẻ đáng iu

8 - Chương 8: Bất khuất

9 - Chương 9: Mê hoặc

10 - Chương 10: Rộng rãi sáng sủa

11 - Chương 11: Quân thần tấu đối

12 - Chương 12: Tiêu Bạch Đâm Tần

13 - Chương 13: Thiên Ngoại Tà Ma

14 - Chương 14: Trở về

15 - Chương 15: 1 đoạn lịch sử đính chính

16 - Chương 16: Thân phận đổi

17 - Chương 17: Tiêu Tiểu Yêu

18 - Chương 18: Tương tự khí tức

19 - Chương 19: Cấp 2 bầy viên

20 - Chương 20: Giao lưu với nhau

21 - Chương 21: Tìm kiếm người mới

22 - Chương 22: Mua nhà cùng chung sống

23 - Chương 23: Tên là nhàm chán bệnh nan y

24 - Chương 24: Nhiệm vụ báo trước

25 - Chương 25: Thảo luận

26 - Chương 26: Giáng lâm

27 - Chương 27: Đánh bạc tính mạng

28 - Chương 28: Hỏa diễm Cự Long

29 - Chương 29: Đệ 1 đạo khảo nghiệm

30 - Chương 30: Ngô Vương

Xem hết