【 hàng năm thú vị nhất tác phẩm 】

Vấn đề thứ nhất: Ngươi hi vọng sớm lãnh tương lai sao?

Vấn đề thứ hai: Giả như tương lai của ngươi biến thành điểm, ở có hạn số lượng hạ, ngươi muốn đổi nguyện vọng gì?

Vấn đề thứ ba: Nếu như ở điểm dùng hết sau khi, ngươi sẽ từ thế giới này biến mất, ngươi là có hay không còn sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn?

Làm tương lai trị số hóa sau khi, có thể đổi phía trên thế giới này hết thảy, cho dù là nữ nhân quyền thế địa vị của cải, thậm chí là mạng người!

—— nặc danh giả mời ngươi gia nhập NPC bầy

——NPC bầy: 282832797

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Giới thiệu của cv:Trái đất dần bị Thiên Ngoại Tà Ma xâm lấn vì thế một đặc thù NPC Quần mở ra, tại đây những con người mang tương lai sẽ có thể cụ thể hóa sinh mạng? tương lai? Thành điểm, dùng nó bạn có thể hối đoái bất cứ thứ gì mà bạn tưởng tượng ra được, đổi vũ khí đổi trang bị sao đó được đưa đến dị thứ nguyên, trong đây bạn sẽ phải đối mặt với Thiên Ngoại Tà Mà, cả hai bên điều sẽ biết được lương lai mà nghĩ kế bày mưu, cường công chiến đấu… người thắng sẽ gia tăng điểm tương lai, người thua sẽ xóa bỏ tồn tại trên thế giới này như chưa từng xuất hiện.

Đề cử Toái Mạch

vote
20
Linh khí
21
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

108
41693
34296

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

Gửi bởi quyvu (1 năm trước)

"Đại Đạo 3000, bàng môn tà đạo 800, mặc kệ là Dương Quan Đại Đạo, vẫn là tĩnh mịch đường mòn, đều là có bất phàm người lưu lại dấu chân, Tha Nhân Chi Đạo tuy tốt, nhưng cùng chính mình khó chịu, không bằng cầu Tự Thân Chi Đạo, mặc dù gian nan vạn phần, nhưng thiên đạo từ không keo kiệt nỗ lực người."

Gửi bởi quyvu (1 năm trước)

"Ngươi nói bất quá là gập ghềnh gian khổ đường nhỏ, ta phật đạo lại là vùng đất bằng phẳng Dương Quang Đại Đạo, một bên là chỉ có thể một người thông hành cầu độc mộc, một bên khác nhưng là vạn nhân không ngại Dương Quan Đạo, cả hai so sánh dưới, giống như khác nhau một trời một vực, chia cao thấp vừa nhìn thấy ngay."Kim Thiền Tử mặt lộ vẻ thành kính nói ra.

"Có thể tại sao phải đi người khác dương quang đạo, ta ngược lại cảm thấy cầu độc mộc liền rất tốt." Tiêu Bạch vuốt ve trong tay thiết côn, trong lòng suy nghĩ, chính mình cái này Sơn Trại Bản Tề Thiên Đại Thánh cùng suy yếu bản Kim Thiền Tử đến người nào càng hơn một bậc?

"Đây hết thảy từ vừa mới bắt đầu liền nhất định, ngươ

2 bình luận


quyvu 11
babykute16493 5