Đây là một cường giả vi tôn cao võ thế giới, Sát Thủ Chi Vương Long Thiên mang theo dị bảo xuyên qua mà đến, quật khởi mạnh mẽ, tu vô thượng công pháp, tập trận đạo truyền thừa, dùng võ nhập đạo, bộ bộ phong thần. . .

Ta muốn phong thần, Bản Tọa Vũ Thần!

. . .

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
18,364
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Cù Lần Lầm Lì
26
16238
381

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận