Băng Tiên Nghịch Đạo

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.8/ 10 - 58 phiếu
Cổ lão Hồng Hoang Đại Lục, mai táng bao nhiêu bí mật. Đã từng Tiên Đạo Văn Minh đã chết đi, mà bây giờ là khoa học kỹ thuật hoành hành thời đại! Có cường hãn Thiên Khung chiến giáp, động một tí Đồ Thần Diệt Ma; có Hám Thế Thời Không cứ điểm, phai mờ Thánh Linh Yêu Hoàng. Nhân Tộc, lấy văn minh khoa học kỹ thuật đối kháng Hồng Hoang Đại Lục chư cường hãn bao nhiêu chủng tộc, thuận buồm xuôi gió. Mà hắn, cũng là sinh ra ở một cái xuống dốc Tu Tiên Thế Gia bên trong. . . Một thế này, khoa học kỹ thuật hoành hành, Thần Ma gào thét, mà ta, lại muốn sức một mình, trọng Trấn Thiên Địa, chứng minh ngày xưa Tiên Đạo Bất Hủ vinh diệu!

Cầu Vote!!!!!!!!! Cầu Nguyệt Phiếu!!!!!!!!!!!!!!!
truyện ra 1k7c vẫn còn đang ra a.e cứ yên tâm hố sâu nhảy xuống có dây kéo lên !!!!
Cảnh Giới truyện đầy đủ : Cường Thân Cảnh (Bạch Tinh chiến sĩ)

Kiện Thể cảnh (Hồng Tinh chiến sĩ)

Dưỡng Thần Cảnh (Lam Tinh chiến sĩ)

Xuất Hồn Cảnh (Tử Tinh chiến sĩ)

Địa Văn cảnh (Địa Hãm chiến sĩ)

Thiên Thính cảnh (Thiên Khung chiến sĩ) cũng có thể xưng hô Thiên Khung chủ thượng (Thiên Thính cảnh đến Bản Vương cảnh ở giữa, có Chuẩn Vương ngũ trọng, theo thứ tự là Kim Kiếp, Mộc Kiếp, Thủy Kiếp, Hỏa Kiếp, Thổ Kiếp. Ngũ Kiếp vượt qua về sau, mới là Bản Vương cảnh)

Bản Vương cảnh (Bản Vương cảnh) cũng có thể xưng hô Bản Vương Bá Chủ (Bản Vương Bá Chủ khoảng cách Thánh Nhân cảnh ở giữa, có Đại Thành Vương Giả cảnh Tứ Trọng, theo thứ tự là bốn lần kiếp nạn. Bốn lần kiếp nạn về sau, mới là Thánh Nhân cảnh)

Thánh Nhân cảnh (Thánh Nhân cảnh) cũng có thể xưng hô Cự Bá Thánh giả (Thánh Nhân cảnh khoảng cách Thủy Tổ Tiên Hoàng cảnh ở giữa, có Tam Sinh cảnh (kiếp trước, kiếp này, kiếp sau) Tam Sinh cảnh xưng là Đại Năng Cường Giả, mà Đại Năng Cường Giả về sau, chính là Sinh Cảnh cùng Tử Cảnh, gọi là sinh tử Niết Bàn Cảnh Giới, cái này hai cảnh giới, xưng là chí cường giả. Mà vượt qua về sau, mới là Thủy Tổ Tiên Hoàng cảnh. )

Thủy Tổ Tiên Hoàng cảnh cũng xưng là (Thủy Tổ Tiên Hoàng)

Chấn Thế Chân Hoàng cảnh cũng xưng là (Vĩ Đại Chí Tôn)

Duy Nhất Đế Hoàng cảnh cũng xưng là (Vĩ Đại Chúa Tể) cảnh giới này, thuộc về các đại truyền thừa đỉnh phong chủng tộc Thủy Tổ đã từng cảnh giới. Duy Nhất Đế Hoàng, ý vì một thời đại bên trong, chính là duy nhất mạnh nhất tồn tại.

Trích Đoạn

Chương 2439: Khôi phục Đại Đế

Chương 2438: Đế Thi

Chương 2437: Điên cuồng Di Thần

Chương 2436: Không có khả năng!

Chương 2435: Khát vọng Chiến Đấu

1 - Chương 1: Di Thần

2 - Chương 2: Di Gia bí sử

3 - Chương 3: Di Thần quyết định

4 - Chương 4: Chánh thức khảo nghiệm, bắt đầu!

5 - Chương 5: Thánh Điển 《 Nghịch Tiên 》

6 - Chương 6: Nghịch thiên công pháp!

7 - Chương 7: Đột phá!

8 - Chương 8: 1 quyền oanh sát

9 - Chương 9: Ngoài ý muốn phát hiện

10 - Chương 10: Cường thế sát phạt, tuyệt đối

11 - Chương 11: Thiết Tích Lang Vương? Chiến!

12 - Chương 12: Thời khắc sinh tử

13 - Chương 13: Tỉnh lại

14 - Chương 14: Tuyết gia

15 - Chương 15: Tuyết tam tiểu thư

16 - Chương 16: Ta nguyện ý vì ngươi, trở thành

17 - Chương 17: Nguy cơ!

18 - Chương 18: Tuyệt cảnh phùng sinh, cường hãn

19 - Chương 19: Cự tuyệt, trở về

20 - Chương 20: Phong mang nở rộ!

21 - Chương 21: Tân bắt đầu

22 - Chương 22: Người xa lạ

23 - Chương 23: Tử địa!

24 - Chương 24: Tiên táng!

25 - Chương 25: Tiên Cảnh mở ra

26 - Chương 26: Môn hộ mở ra. . .

27 - Chương 27: Nhất Chỉ Tiệt Thiên!

28 - Chương 28: Không tuân theo thiên địa!

29 - Chương 29: Khen thưởng, truyền thừa tiếp

30 - Chương 30: Tiếp tục thông qua

Xem hết