Bất Hủ Phàm Nhân

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.6/ 10 - 152 phiếu
Ta, chỉ có phàm căn, một kẻ phàm nhân! Ta, gọi Mạc Vô Kỵ! Ta, muốn Bất Hủ!

Trích Đoạn

[email protected] 2 nguyệt phiếu

hoanguyen2688 2 nguyệt phiếu

[email protected] 2 nguyệt phiếu

spirou2 2 nguyệt phiếu

[email protected] 2 nguyệt phiếu

tochami 1 nguyệt phiếu

[email protected] 1 nguyệt phiếu

fanwenshan 1 nguyệt phiếu

[email protected] 1 nguyệt phiếu

[email protected] 1 nguyệt phiếu

Xem hết

Chương 535: Xúc động tâm hoài

Chương 534: Hô Phong

Chương 533: Hoàng Kim Ốc

Chương 532: Vĩnh Anh ngục lai lịch

Chương 531: Ta không hề động

0 - Phần đệm

1 - Chương 1: Nghèo túng Vương tử

2 - Chương 2: Còn sống gian nan

3 - Chương 3: Chỉ là phàm căn

4 - Chương 4: Một bữa cơm chi ân

5 - Chương 5: Có một số việc ta rất kị

6 - Chương 6: Đan Hán Luyện Dược

7 - Chương 7: Thủ tịch Luyện Dược Sư

8 - Chương 8: Cực phẩm linh căn

9 - Chương 9: Không thực lực không tôn nghiêm

10 - Chương 10: Một đường ánh rạng đông

11 - Chương 11: Chính là ngươi

12 - Chương 12: Sẽ oanh động giới luyện dược

13 - Chương 13: Mạc Vô Kỵ lo lắng

14 - Chương 14: Oanh động Cửu Mệnh Liệu Thương

15 - Chương 15: Nóng nảy lại xuất hiện

16 - Chương 16: Khai thác kinh mạch

17 - Chương 17: Thất bại trong gang tấc

18 - Chương 18: Rốt cuộc minh bạch

19 - Chương 19: Đem ra chém

20 - Chương 20: Thời khắc sinh tử

21 - Chương 21: Tìm kiếm đường lui

22 - Chương 22: Gia nhập Hàn phủ

23 - Chương 23: Ngươi chính là Mạc Vô Kỵ?

24 - Chương 24: Lôi Vụ Sâm Lâm

25 - Chương 25: Bị ép vào Lôi Vụ Sâm Lâm

26 - Chương 26: Lôi Vụ Sâm Lâm Lôi Trạch

27 - Chương 27: Tổn thất nặng nề

28 - Chương 28: Tìm tới cửa

29 - Chương 29: Chú ý cẩn thận

Xem hết