Đánh giá
Đã có 61 người đánh giá
Kình Thiên Đạo Tôn Khương Viễn tu vi cao tuyệt, một thân Luyện Khí thực lực gần như đỉnh phong!
Vốn nên cao cao tại thượng mà nhìn xuống chúng sinh, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp lấy được một bộ Tiên Kinh, mà thành chúng chú mục, bị đuổi giết đến bước đường cùng, . . .
Mới nhất
10 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
50,790
Linh khí
594
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

HeartSick Avatar

HeartSick

Level: 0
Điên Có Tổ Chức
12
5145
225

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

4 bình luận


vanhaikimngu 175
phamhoanghao1102 108
Sloth 100
pethungpro 50
zubie 50
HeartSick 50
tauyeumi 25
Ryou 10
tibu 10
Blase 5
luoi 5
TheDarknessOfLife 5
❖︵????????Ù????????✦????????Ù????????✦Đ????Ê????✦Đ????Ê????✶ 1