Đánh giá
Đã có 20 người đánh giá
Sở Nam: ta là toàn trò chơi đệ nhất cao thủ

Server: Móa! Toàn bộ Server chỉ một mình ngươi

Sở Nam: ta có toàn bộ trò chơi chiến sĩ thập đại thần binh, pháp sư năm đại thần khí, thập đại đỉnh cấp chiến kỹ truyền thừa... Long tinh, ma hạch, vô số!

Server: dựa vào, thêm cùng một chỗ đóng gói 50 khối mua a

Sở Nam: ta tm đã vượt qua

Sáng Thế thần: điểu, cái này nghèo kiết xác so với ta tạo toàn bộ đại lục cộng lại còn có tiền

Sở: TRÂU BÒ~~ hò hét nhân sinh... Không! Long B hò hét nhân sinh ta đến rồi!

( quyển sách là xuyên việt dị đại lục tiểu thuyết )

Đem làm người khác vẫn còn vi mình có thể đạt được một kiện Địa cấp trang bị mà cố gắng thời điểm, nhân vật chính thủ hạ đã toàn thân cao thấp trang bị đầy Thiên cấp trang bị.( truyện rất hay)
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử

vote
2
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ
Ta Là Siêu Nhân
3
87
1058

Vinh danh bảng

loading