Chỉ là bởi vì không cẩn thận lượm cái chén nước, Trần Quang nhân sinh bị triệt để sửa.

Ba ngàn thế giới, yêu ngươi đến chiến.

Nhàn thì học skill, bận bịu thì tán tỉnh gái, hài lòng cứu vớt cái thế giới, càng vui vẻ liền đùa giỡn cái nữ thần.

Trần Quang cùng Lưu Ly thần hoàng trong lúc đó không thể nói nói tư mật cố sự, không giống nhau sung sướng đô thị.

——————————————————

Nhìn có thể sẽ hối hận, không nhìn nhất định hối hận.

Trích Đoạn

Chương 1084: Trần truồng mà chạy Donald

Chương 1083: Phòng bán vé hằng ngày nổ tung

Chương 1082: Trung đẳng mục tiêu

Chương 1081: Prince phản kích

Chương 1080: Điên cuồng một ngày

1 - Chương 1: Bác sĩ! Cứu ta!

2 - Chương 2: Cóc ghẻ cùng thiên nga

3 - Chương 3: Thợ khéo tinh xảo cái chén

4 - Chương 4: Nhỏ máu nhận chủ

5 - Chương 5: Ngủ đi ra sự kiện linh dị

6 - Chương 6: Trong ly nữ lưu manh

7 - Chương 7: Hoàng gia Annie hào phó nhì(thuyền

8 - Chương 8: Một đêm kịch biến

9 - Chương 9: Thuyền giặc

10 - Chương 10: Không giống nhau

11 - Chương 11: Ba tục cái chén

12 - Chương 12: Phó nhì(thuyền phó) thực lực

13 - Chương 13: Nhị thúc thăm dò

14 - Chương 14: Họa bên hồ

15 - Chương 15: Trong hồ cứu người

16 - Chương 16: Thiên ý

17 - Chương 17: Trở về từ cõi chết

18 - Chương 18: Lão phu một đời anh danh

19 - Chương 19: Phương tâm ám hứa

20 - Chương 20: Ba mươi giây mười vạn

21 - Chương 21: Tam giác khố truyền kỳ

22 - Chương 22: Một đống pháo đốt

23 - Chương 23: Trác lão sư

24 - Chương 24: Tất có một thất

25 - Chương 25: Khác thường tính không nhân tính

26 - Chương 26: Phụ trọng huấn luyện

27 - Chương 27: Thật nữ thần đánh đơn

28 - Chương 28: Vạn vạn ức cái manh em gái

29 - Chương 29: Địa Ngục đặc huấn

30 - Chương 30: Ca ngươi vô địch rồi

Xem hết