Người qua đường nữ chính gây sự phương pháp, một lời không hợp liền gây sự, làm lấy làm lấy liền theo người qua đường làm thành nữ chính.

Đây đại khái là một cái đem không có có tồn tại cảm giác chính mình bồi dưỡng thành hoàn mỹ nhân vật nữ chính chuyện xưa.

Tác giả định nghĩa nội dung: Biến thân, chuyển kiếp, học sinh, nhẹ nhõm.

P/s: đây là một bộ biến thân, main nữ có khả năng xuyên toa thế giới đóng vai các nhân vật nữ quần chúng nhằm làm cho các nàng nổi tiếng trong mắt đọc giả (bằng cách thay đổi tính cách, gây chuyện...) mà nhờ đó thu được các kỹ năng của các nàng đó, nhằm trên đường thoát khỏi kiếp "trong suốt nữ". Thể loại đã ghi rõ xin các bạn đọc kĩ, vote truyện dùng để đánh giá chất lượng cvt chứ không phải mục đích xét truyện hay dở vì mỗi người có một gu truyện riêng, xin đừng troll.

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

42
10605
30

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận


ܓܨღ๖ۣۜK❍£☞ 40