Đánh giá
Đã có 10 người đánh giá
Một cái trà trộn ở Hollywood bóng rổ minh tinh, diễn dịch hắn cuộc sống khác.

Dùng Ace lời nói tới nói chính là:

Tổng quán quân là kiếm ra đến

MVP là cướp đi ra

Mỹ nữ là khóc lóc hô đập tới

Ô ô ô, không muốn a, ta đã có Avril. . .

♦ Bộ đầu tiên về bóng rỗ, thử nghiệm mới xem có nhiều độc giả ko /ngai, nếu ok thì sẽ up nhiều cho mọi người đọc /cdeu. Bộ này được hơn 500c, main con lai, hậu cung /cdeu
♦ Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu, Hỏa Tinh Châu...
♦ Cầu vote điểm 9-10 chất lượng convert mỗi cuối chương truyện.
Mới nhất
3 tuần trước

Đề cử Toái Mạch

vote
30,750
Linh khí
110
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Soái Ca
49
34641
38393

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

29 bình luận


mộng huyễn 100
hoangmai97 10