Cẩm Y Xuân Thu

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.7/ 10 - 25 phiếu

An nhiên bất động như đại địa, yên tĩnh sâu lắng như bí mật ẩn tàng !

Dưới đất dấu quyển trục chợt hiện thế gian, Hoàng Kim Phượng Hoàng lại tới thiên địa, nam bắc tranh hùng, mây mù trùng trùng điệp điệp .

Thâm cung lừa gạt gian trá, chiến trường đẫm máu .

Lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, anh hùng hào kiệt, phong nguyệt mỹ nhân, diễn xuất một màn có một không hai ván cờ !

(*) Mong mọi người bình chọn cho truyện 10 điểm giúp mình!
(*)Truyện mới của Sa Mạc cực hay!

Trích Đoạn

Chương 501: Bất kính

Chương 500: Đại ân đại đức

Chương 499: Rợn cả tóc gáy

Chương 498: Tình cảnh khó cả đôi đường

Chương 497: Đổi trắng thay đen

1 - Chương 1: Thổ Địa Miếu

2 - Chương 2: Cái Bang

3 - Chương 3: Tử Nhân Hạng

4 - Chương 4: Tốt xấu lẫn lộn

5 - Chương 5: Bộ Đầu

6 - Chương 6: Hoa Phu Nhân

7 - Chương 7: Giam cầm

8 - Chương 8: Hắc võng

9 - Chương 9: Đánh bất ngờ

10 - Chương 10: Đại nhân vật

11 - Chương 11: Thoát khốn

12 - Chương 12: Trốn chết

13 - Chương 13: Ngưu Đầu Lĩnh

14 - Chương 14: Mộc Lão

15 - Chương 15: Khô Mộc Thủ

16 - Chương 16: Lục Hợp

17 - Chương 17: Đoạn nhai

18 - Chương 18: Bộ xương khô

19 - Chương 19: Tiêu Diêu Hành

20 - Chương 20: Đả thương người hại mình

21 - Chương 21: Quán rượu

22 - Chương 22: Một già một trẻ

23 - Chương 23: Huyết Biên Bức

24 - Chương 24: Phi Thiền Mật Nhẫn

25 - Chương 25: Cướp đường

26 - Chương 26: Hoạn nạn

27 - Chương 27: Đốt quyển

28 - Chương 28: Thù lao

29 - Chương 29: Truy binh

30 - Chương 30: Trọng đồng

Xem hết