Cao Thủ Tĩnh Mịch

DS Chương Đề cử

Điểm: 7.7/ 10 - 7 phiếu
Nếu, cao thủ có một khỏa tĩnh mịch tâm, bởi vì cao thủ tạo nên vốn là dùng tĩnh mịch chồng chất mà thành.

Muốn khoái lạc, muốn đặc sắc, muốn không có gì lo lắng, cũng đừng làm cao thủ.

P/s:
Tình trạng: Full
Thể loại: Trò chơi
Cốt truyện: thằng vào phái Võ Đang trong thập đại môn phái coi là củ chuối nhất , bị giết nhiều sinh hận dẫn động lực cố gắng thành cao thủ.
Lịch ra: hên xui.
P/s:
Nếu thấy được xin vote “Tốt”
Còn thấy không hay xin lịch sự đóng tab và sang truyện khác hay hơn

Trích Đoạn

Chương 183: Chiến

Chương 182: Như có như không Vô Ngân

Chương 181: Ngút trời Toàn Tài

Chương 180: Nhảy

Chương 179: Gió thổn thức

1 - Chương 1: người mới

2 - Chương 2: phân đạo

3 - Chương 3: đi vào phái

4 - Chương 4: Lần thứ nhất

5 - Chương 5: phẫn hận

6 - Chương 6: Bôn ba

7 - Chương 7: Kinh thành hành trình

8 - Chương 8: Dẫn đạo

9 - Chương 9: Truyền thuyết lại xuất hiện

10 - Chương 10: học trộm

11 - Chương 11: Mài đao không lầm đốn củi công

12 - Chương 12: Tu hành

13 - Chương 13: Sắ nghĩa khí

14 - Chương 14: Vay nặng lãi

15 - Chương 15: Sinh tồn nguyên tắc

16 - Chương 16: Tiến hành theo chất lượng

17 - Chương 17: Phó ước

18 - Chương 18: Chuyển cơ

19 - Chương 19: Cùng Bi Thương Đoạn Trường gặp

20 - Chương 20: Lễ Cổ Nguyệt sơn trang

21 - Chương 21: Hành động

22 - Chương 22: Man Thiên Quá Hải

23 - Chương 23: Cường thịnh tư thế

24 - Chương 24: Tịch mịch

25 - Chương 25: Xe ngựa tâm sự

26 - Chương 26: Bỉ ổi

27 - Chương 27: Ấp ủ

28 - Chương 28: Thần binh nhiệm vụ

29 - Chương 29: Tầm bảo hành trình

30 - Chương 30: Vân Vũ kiếm

Xem hết