➼ Yến Phù Nhiên du hành không gian, đồng thời nhập thân vào một cái hoàng đế trên thân, nhưng hắn còn không có ngồi qua hoàng đế ngai vàng, vị trí liền bị tiểu nhi tử đoạt, chân mệnh thiên tử Yến Thanh Huyền Xưng Hoàng, Yến Phù Nhiên tắc thành một cái sắp bị người quên lãng Thái Thượng Hoàng...☠
P/s﹏✍


☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: xuyên việt, hệ thống, cổ đại ⋆
☠ Lịch ra: 8h sáng – 20 h đêm ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆
Mới nhất
20 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
37,541
Linh khí
0
Điểm ái mộ
143
73613
91205

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận