Đánh giá
Đã có 55 người đánh giá
Một đời chí cường Võ Đế Trần Lôi, độ tối cường thiên kiếp, không hiểu trở lại thiếu niên thời đại, từ đó mở ra nghịch thiên vô địch hành trình. Địch nhân toàn bộ nghiền ép, cừu nhân toàn bộ thanh toán, Dị tộc toàn bộ trấn áp, bảo vật toàn bộ tới tay, mỹ nữ vây quanh, quyền khuynh thiên hạ, thành một đời chí tôn, vô địch Cổ Đế.
Cảnh giới: Võ Cơ cảnh (Võ Đồ), Chân Khí cảnh (Võ Giả), Ngưng Nguyên cảnh (Võ Sư), Cương Sát cảnh (?), Hóa Hình cảnh (Võ Vương), Nạp Hải cảnh (Võ Tôn), Hồn Chủng cảnh (Võ Thánh), Võ Hồn cảnh (Võ Tổ), Niết Bàn cảnh(Võ Đế),...
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử

vote
15
Nguyệt phiếu
262
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • vutra đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • 01675359367 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • txtran đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • anpham đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • paxito3 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] ném đậu thúi 808
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • Dark_Kun789 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • namtientn đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • vklqth1992 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
808 Avatar

808

Level: 3
83
75378
5116

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

21 bình luận


txtran 60
anpham 40
vutra 40
vklqth1992 20
namtientn 20
Dark_Kun789 20
paxito3 20
01675359367 20