Đánh giá
Đã có 57 người đánh giá
Một đời chí cường Võ Đế Trần Lôi, độ tối cường thiên kiếp, không hiểu trở lại thiếu niên thời đại, từ đó mở ra nghịch thiên vô địch hành trình. Địch nhân toàn bộ nghiền ép, cừu nhân toàn bộ thanh toán, Dị tộc toàn bộ trấn áp, bảo vật toàn bộ tới tay, mỹ nữ vây quanh, quyền khuynh thiên hạ, thành một đời chí tôn, vô địch Cổ Đế.
Cảnh giới: Võ Cơ cảnh (Võ Đồ), Chân Khí cảnh (Võ Giả), Ngưng Nguyên cảnh (Võ Sư), Cương Sát cảnh (?), Hóa Hình cảnh (Võ Vương), Nạp Hải cảnh (Võ Tôn), Hồn Chủng cảnh (Võ Thánh), Võ Hồn cảnh (Võ Tổ), Niết Bàn cảnh(Võ Đế),...
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
210,361
Linh khí
91
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • kemngot đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • vutra đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • 01675359367 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • txtran đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • anpham đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  9 tháng trước
 • paxito3 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  9 tháng trước
 • [email protected] ném đậu thúi 808
  9 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • Dark_Kun789 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • namtientn đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • vklqth1992 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 năm trước
808 Avatar

808

Level: 3
80
75258
5132

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

25 bình luận


kemngot 25
txtran 15
vklqth1992 5
anpham 10
vutra 10
namtientn 5
Dark_Kun789 5
paxito3 5
01675359367 5