Chích Thủ Già Tiên

DS Chương Đề cử

Điểm: 10/ 10 - 6 phiếu
Thiên không yêu ta, ta không cần kính Thiên? Tiên bất kính phàm, ta một tay che tiên!

Cầu vote 10 cuối mỗi chương.

Trích Đoạn

Chương 889: Dùng Thân Hóa Luân Hồi, dùng huyết

Chương 888: Phó mặc

Chương 887: Muôn người mắng mỏ

Chương 886: Chiến Thần cùng thiên sứ

Chương 885: Kiến Hoàng Uy hiếp

1 - Chương 1: Vân Dịch Kiếm

2 - Chương 2: Hộp sắt

3 - Chương 3: Ta Bằng Tam Xích Thanh Phong

4 - Chương 4: Dù Có Đối Thủ Ngàn Vạn

5 - Chương 5: Ngươi Làm Gì Được Ta?

6 - Chương 6: Khúc Chung Nhân Tán

7 - Chương 7: Na Thị Hoàng Tộc

8 - Chương 8: Tia Lửa

9 - Chương 9: Thiên Khiển

10 - Chương 10: Tru Tà Chiến Đao

11 - Chương 11: Tuyệt thế hãm hại

12 - Chương 12: Tiêu Khâm Đau Nhức

13 - Chương 13 : Hư Không Chiến Tộc

14 - Chương 14: Linh Nguyên Thành Thế Hệ Tuổi

15 - Chương 15: Quét Ngang

16 - Chương 16: Lâu Ngạo Thiên

17 - Chương 17: Nam Cung Khỉnh Lam Rời Đi

18 - Chương 18: Trở Về Nhà

19 - Chương 19 : Chạy Trốn

20 - Chương 20: Long Diễm Thánh Dược

21 - Chương 21: Ngưng Mạch Kỳ

22 - Chương 22: Cái Bẫy Ngươi Không Có Thương

23 - Chương 23 : Vân Gia Gặp Nạn

24 - Chương 24: Cha Con Liên Thủ

25 - Chương 25: Giết Luyện Thần

26 - Chương 26: Tiêu Khâm Đốn Ngộ

27 - Chương 27: Tiêu Diệp Trở Về

28 - Chương 28: Cường Giả Tề Tụ

29 - Chương 29: Thiên Tài Vẫn Lạc

30 - Chương 30: Dạ Tử Nguyệt Thương Tổn

Xem hết