Thiên không yêu ta, ta không cần kính Thiên? Tiên bất kính phàm, ta một tay che tiên!

Cầu vote 10 cuối mỗi chương.

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Danh Tác Lão Thành
36
9504
140164

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận