Thiên không yêu ta, ta không cần kính Thiên? Tiên bất kính phàm, ta một tay che tiên!

Cầu vote 10 cuối mỗi chương.

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Tài Tử Phong Lưu
40
8907
0

Vinh danh bảng

loading