Chư Thiên Chí Tôn

DS Chương Đề cử

Điểm: 9/ 10 - 188 phiếu
Thập phương Địa Ngục cấm không được ta hồn, vũ trụ mênh mông sáng không quá ta mắt, vô ngân đại địa chở không dậy nổi ta chân, Chư Thiên Thần Ma nhận không được ta giận! Ta muốn cái này Thiên Địa phủ phục, ta muốn cái này Luân Hồi đoạn diệt!Cảnh giới: Tụ Khí Cảnh, Tiên Thiên Cảnh, Thần Tàng Cảnh, Thiên Huyền Cảnh, Bán Thần Cảnh, Hư Thần Cảnh, Chân Thần cảnh, Thiên Thần Cảnh, Thần Vương Cảnh...

Trích Đoạn


Chương 1216: Ngoại giới

Chương 1216: Ngoại giới

Chương 1215: Tứ đại sinh linh

Chương 1214: Chí Tôn chiến

Chương 1213: Thánh Lộ

1 - Chương 1: Hoàn khố cùng anh hùng

2 - Chương 02: Đánh anh hùng cái tát

3 - Chương 03: Bờ môi là ngọt

4 - Chương 04: Giai nhân làm thủ hộ

5 - Chương 05: Gọn gàng

6 - Chương 06: Tiên Thiên Cảnh mà thôi

7 - Chương 07: Nhất niệm như Tiên Thiên, Nhất

8 - Chương 08: Đều là Chu Diệt làm

9 - Chương 09: Bại gia tử

10 - Chương 10: Đối mỹ nhân phát thề

11 - Chương 11: Ngọc thủ che trời

12 - Chương 12: Trời ban văn cốt

13 - Chương 13: Ngươi nhìn, như vậy rất công

14 - Chương 14: Thi Tôn

15 - Chương 15: Tử khí khỏa giai nhân

16 - Chương 16: Đoạn Nhai Vân Mộng

17 - Chương 17: Linh quả giai nhân

18 - Chương 18: Đẹp mới có đặc quyền

19 - Chương 19: Ta muốn về nhà

20 - Chương 20: Xích Viêm Long Mãng

21 - Chương 21: Câm điếc cùng công chúa

22 - Chương 22: Linh Tê Chỉ

23 - Chương 23: Anh hùng và mỹ nhân

24 - Chương 24: Yêu thú quyết đấu

25 - Chương 25: Lừa gạt trảm Long Mãng

26 - Chương 26: Xung quan giận dữ vì hồng nhan

27 - Chương 27: Một đao uy

28 - Chương 28: Có dám cùng ta chiến?

29 - Chương 29: Ta sẽ tiên đoán

30 - Chương 30: Chấn Thiên Vương giận

Xem hết