Đánh giá
Đã có 13 người đánh giá
Kỳ Vân ở trong mơ trải qua vô số thế giới Luân Hồi, Thục Sơn, Sơn Hải Kinh, tây du, Phong Thần. . . Tỉnh lại, hắn ở một thế giới này luyện chế Phiên Thiên ấn, Kim Giao tiễn, Thái Cực đồ chờ chút các loại pháp bảo; tu luyện ba đầu sáu tay, Tụ Lý Càn Khôn, bảy mươi hai biến chờ chút rất nhiều thần thông! Tu tiên vấn đạo, Tiêu Diêu vạn giới

Đề cử

vote
5
Nguyệt phiếu
66
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

dinhnhan Avatar

dinhnhan

Level: 3
35
21192
111828

Vinh danh bảng

loading


maithanhtri 40
xacthucgame1@ 20
hungmapx 6