Mạc Trần xuyên qua đến mấy ngàn năm sau tinh tế thời đại, vốn tưởng rằng sẽ bình thản vượt qua một đời. Nhưng khi mang theo người hệ thống thức tỉnh, hắn phát hiện hết thảy đều thay đổi!

Hệ thống, ngươi khiến ta mở ra game phần mềm hack xuyên qua chư thiên vạn giới, từ vừa mới bắt đầu vô địch còn chưa tính!

Nhưng là, ngươi này ngày lễ hoạt động là cái quỷ gì a?

Tiết Thanh Minh, bách quỷ dạ hành!

Nhiếp Tiểu Thiến, Sadako, cùng với đủ loại chư thiên vạn giới quỷ loại, xuất hiện ở tinh tế thời đại Ma Đô!

Tiết Đoan Ngọ, Long Đế hiện thế!

Trong truyền thuyết Tần Thủy Hoàng phục sinh trở về, bất tử tượng binh mã quân đoàn tái hiện Trái Đất!

Tết trùng cửu, đỉnh Thái sơn Cửu Long kéo quan tài; đêm trừ tịch, Thủy Ma Thú bừa bãi tàn phá Thái Bình Dương.

Làm chư thiên vạn giới cường giả loạn vào tinh tế, trong truyền thuyết thần thoại giáng lâm thế gian, ầm ầm sóng dậy tinh tế thời đại triệt để đi lên tan vỡ con đường.
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
1
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

khaox8896 Avatar

khaox8896

Level: 3
53
44178
81358

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

8 bình luận


Thkopmpk 1