Chúa Tể Marvel

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.8/ 10 - 19 phiếu
Siêu anh hùng, siêu cấp nhân vật phản diện, Tiên Ma Yêu tà đại loạn đấu.

Pháp thuật thần thông, pháp bảo phi kiếm, phù lục đại trận động thiên địa điểm.

Tiên vì dương, ma vì âm, cùng cực tính toán, hai vị một thể.

Luyện Thân thể, hợp Nguyên Thần, trấn áp thần chi, định lập Thiên Đạo.

Lập giáo môn, định giáo nghĩa, Khai Sơn thu đồ đệ, xưng tông Đạo Tổ.

Trích Đoạn


Chương 5: Thành tiên bậc thang lên 900 cấp

Chương 4: Hỗn Nguyên 1 lên luyện lô đỉnh

Chương 3: Khu núi đuổi nhạc tạo bảo địa

Chương 2: Làm việc quả quyết là nhân kiệt

Chương 1: Thái Nhất Chí Thánh vô lượng tiên

1 - Chương 1: Đoạt vận hệ thống chung cực

2 - Chương 2: Hệ thống hung tàn duy nhất rút

3 - Chương 3: Hỗn Độn Cửu Chuyển Hoán Thánh

4 - Chương 4: Thần thánh phụ thể làm siết chặt

5 - Chương 5: Có sức lực lắc lư ngồi ngay ngắn

6 - Chương 6: Tony cầu cứu Triệu Dục luyện

7 - Chương 7: Khoa học kỹ thuật tiên thần điêu

8 - Chương 8: Khí vận khí số Càn Khôn phù lục

9 - Chương 9: Thái Nhất Bảo Ấn tông môn động

10 - Chương 10: An trí động thiên dẫn dụ Peter

11 - Chương 11: Tự tin lực lượng phàm thể nhất

12 - Chương 12: Bản năng thần thông Thuần Dương

13 - Chương 13: Truyền đạo thụ nghiệp lặng

14 - Chương 14: Tâm tính biến hóa lực lượng

15 - Chương 15: đạo không nhẹ truyền dục vọng

16 - Chương 16: New York nội thành vũ trang rối

17 - Chương 17: dẹp yên bạo loạn thiếu niên

18 - 18 chương sau đó gợn sóng tự mình động

19 - Chương 19: Xây dựng mê tung trận bàn

20 - Chương 20: Phỉ Nhi tới chơi tiếp xúc thần

21 - Chương 21: SHIELD ước định phấn chấn thiếu

22 - Chương 22: Thiếu niên tới chơi lừa dối

23 - Chương 23: Xuất thế nhập thế độ người

24 - Chương 24: Hỗn độn Nguyên Thủy Tam Nguyên

25 - Chương 25: Harry bái sư đan dược bức thiết

26 - Chương 26: Tony không ở phệ linh ma công

27 - Chương 27: Địa ngục phòng bếp câu tâm đấu

28 - Chương 28: Lục soát thiên địa con hạc giấy

29 - Chương 29: Tony thoát khốn Kim Cương Phù lục

30 - Chương 30: Trở về New York thiên tài trường

Xem hết