Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Đạo hữu, người xem chán luyện dược, gặm thuốc tài năng thăng cấp Thần cấp hỏa thư sao? Nhìn chán truyền thừa, phó bản tài năng đạt được Thần cấp pháp khí sao?

. . .

Kế tiếp nhìn một cái bọn ta Trư Cước Ca là như thế nào thăng cấp, còn có như thế nào thu hoạch pháp khí?

Thí Tiên đề thăng tu vi, công nghệ cao phục chế pháp khí, đại lượng khoa học kỹ thuật sinh sôi nảy nở có chứa Chip máy móc trùng thú quân đội. . .

Từng bước một đi đến tu chân đỉnh phong, tiếng xấu rõ ràng, khiến Tiên nghe thấy Phượng táng đảm, Lệnh thú cúng bái dưới chân.

Một hồi công nghệ cao Thí Tiên lữ trình đang tại khởi động, các đạo hữu thỉnh nịt chặc giây an toàn, cùng đi Thí Tiên a!

PS: Cùng là tác giả Vũ Văn Lộng Mặc bộ Chí Tôn Lược Đoạt Hệ Thống, tác giả 2 tên 2 truyện.
Mới nhất
10 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
11,110
Linh khí
2
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

TieuNhanGian Avatar

TieuNhanGian

Level: 0
21
4143
10

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận


Takayu 2