Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Một giấc tỉnh lại, Sở Tầm phát hiện bản thân trở thành một đầu . . . Kim Ô?

Không sai liền là Già Thiên Thế Giới đầu kia rất khổ cực Kim Ô Đại Đế?

Chứng Đạo Đi! Kim Ô Đại Đế! Ta vốn cao cao tại thượng, làm trấn áp một đời.

Chứng Đạo Đi! Kim Ô Đại Đế! Không muốn hai thế là đế, muốn một đời xưng Đế!

Chứng Đạo Đi! Kim Ô Đại Đế! Người nào ở xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại!

Chứng Đạo Đi! Kim Ô Đại Đế! Trói chặt mạnh nhất thôn phệ hệ thống, thôn phệ vạn giới!

Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần Kim Ô đạo thành không!
Mới nhất

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
9,050
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Ta Là Siêu Nhân
18
4719
32395

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận