Cổ Chân Nhân

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.7/ 10 - 148 phiếu

Người là vạn vật linh hồn, cổ là thiên địa chân tinh.Ba xem bất chính, ma đầu sống lại.Ngày trước giấc mộng cũ, cùng tên tác phẩm mới.Một cái xuyên qua người không ngừng sống lại chuyện xưa.Một người nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ kỳ lạ thế giới.Xuân Thu Thiền, Nguyệt Quang Cổ, Tửu Trùng, Nhất Khí Kim Quang Trùng, Thanh Ti Cổ, Hi Vọng Cổ. . . . . .Còn có một người tận tình tung hoành tuyệt thế đại ma đầu!
 
P/s: Bác nào từng chơi phái Ngũ Độc thì phải đọc bộ này

Trích Đoạn

    zyyy96 đề cử Nguyệt Phiếu cho truyện 1 tuần trước


Tiết 646: Phương Nguyên, ngươi là người

Tiết 645: Cạnh tranh Thánh nữ

Tiết 644: Báo ân

Tiết 643: Hắc thủ sau màn

Tiết 642: Hạ Lâm đánh bạc

1 - Chương 1: Dù bỏ mình ma tâm vẫn không hối

2 - Chương 2: Ngược thời gian năm trăm năm giác

3 - Chương 3: Mời một bên chơi đùa đản đi

4 - Chương 4: Cổ Nguyệt Phương Nguyên!

5 - Chương 5: Nhân tổ tam cổ, hy vọng thông suốt

6 - Thứ sáu chương: Tương lai đường, hội thực

7 - Thứ bảy chương: Cổ sư có cửu chuyển,

8 - Thứ tám chương: Cảnh còn người mất

9 - Thứ chín chương: Càng lúc càng xa

10 - Đệ 10 chương: Thiên có bất trắc phong vân,

11 - Đệ 11 chương: Bất quá là sắc dụ thôi

12 - Đệ 12 chương: Thanh trúc rượu hương, cổ

13 - Thứ 13 chương: Dưới ánh trăng rừng trúc,

14 - Đệ 14 chương: Sơn phùng bên trong tàng huyền

15 - Đệ 15 chương: Lịch sử từ người thắng

16 - Đệ 16 chương: Thu hết trong túi

17 - Thứ 17 chương: Sơ luyện tửu trùng

18 - Đệ 18 tiết: Khiến cho chuyện cũ như yên

19 - Đệ 19 chương: Lục chuyển bản mạng xuân

20 - Thứ 20 chương: Học đường gia lão hết chỗ

21 - Thứ 21 chương: Như thế nào sẽ là ca ca được

22 - Thứ 22 chương: Nguyệt nhận phi vũ

23 - Thứ 23 chương: Dưỡng cổ tựa như dưỡng

24 - Thứ 24 chương: Cận chiến cổ sư

25 - Thứ 25 chương: Cảnh xuân chính nắng

26 - Thứ 26 chương: Hết thảy tổ chức bản chất

27 - Thứ 27 chương: Công nhiên vơ vét tài sản

28 - Thứ 28 chương: Vô bản sinh ý!

29 - Thứ 29 chương: Không từ thủ đoạn

30 - Đệ 30 chương: Phương Nguyên! Ngươi lại

Xem hết