Ngàn tỉ năm trước, Thế giới thụ nhú 1 mầm non từ biển Hỗn Mang.
Trăm tỉ năm trước, Thế giới thụ mọc ra quả đầu tiên, chính là 1 phương thế giới.
10 tỉ năm trước, Bàn Cổ tạo nên 1 phương thế giới , gọi là Cổ tạo đại lục.
10 tỉ năm trước, Nữ Oa tạo nên Ngân Thiên Giới
Vương Thiên Động , 1 đứa bé ở Ngân Thiên Giới, sinh ra ở Ngân Thiên giới, được Bàn Cổ và Nữ Oa trợ giúp, đã và đang lớn lên ở Cổ tạo đại lục.
Sở hữu tứ sinh Thần hồn, 10 tỉ năm qua có 1.
Cau truyện nói về 1 thiếu niên đi trên con đường tu luyện trở thành 1 tồn tại sánh vai Bàn Cổ.
Cảnh giới tu luyện:
+ Phàm Cảnh,Nhập Thần, Chuẩn Thần Vị, Nhận Thần, Hóa Thần, Tu Thần, Kết Anh, Hóa Anh, Sơ Thần, Trung Thần, Thượng Thần,Dung Nhập Cảnh, Thăng Hoa Cảnh,Bất Tử Cảnh,Cổ Thần Cảnh
***********************************************************************************
Anh em đọc truyện vote 9 -10 ủng hộ mình nhé.Mình cảm ơn nhiều

Trích Đoạn

Chương 47: Thần hồn Dung hợp kĩ (2)

Chương 46: Thần hồn Dung hợp (1)

Chương 45: Đấu Chung kết (3)

Chương 44: Đấu chung kết (2)

Chương 43: Đấu chung kết (1)

1 - Chương 1 : Đứa Bé

2 - Chương 2 : Ngày Khai Thần

3 - Chương 3 : Cấp 10 – Đăng kí

4 - Chương 4 : Thần Hồn biến dị :

5 - Chương 4.1 : Bàn Cổ và Nữ Oa ( Phụ Chương)

6 - CHƯƠNG 5 : Khách không mời?

7 - Chương 6 : Thiên Du học viện

8 - Chương 7: Đăng kí

9 - Chương 8 : Đăng kí (2)

10 - Chương 9 : Ngày đầu tiên đi học:

11 - Chương 10: Ngày đầu tiên đi học ( Phần

12 - Chương 11 : Phân chia Cảnh giới :

13 - Chương 12: Sơ lược Khoa Huyễn Khí-Nói chuyện

14 - Chương 12.1 : Rắn và Mèo

15 - Chương 13 : Thần hồn học viện.

16 - Chương 14 : Khảo hạch (1)

17 - Chương 15 : Khảo hạch (2) :

18 - Chương 16 : Khảo hạch(3)

19 - Chương 17 : Khảo hạch (4) :

20 - Chương 18 : Khảo hạch (5):

21 - Chương 19: Khảo hạch (6)

22 - Chương 20 : Khảo hạch (cuối)

23 - Chương 21: Long Nhân Thiếu Niên:

24 - Chương 22 : Lựa chọn võ kỹ :

25 - Chương 23: Triệu Thiên Y lão sư:

26 - Chương 24 : Loạn đấu:

27 - Chương 25: Loạn đấu (2)

28 - Chương 26: Vô Đề

29 - Chương 27: Đấu giá hội(1)

30 - Chương 28: Đấu giá hội (2)

Xem hết