Đánh giá
Đã có 41 người đánh giá
"Phùng Nguyên diệt, lại Đông Sơn hưng, ngàn năm tuế nguyệt chẳng đáng màng. Lấy huyết lệ nhuộm đen đại địa, để Việt Vu thệ với trời xanh. Trống đồng cất lên, tiếng vang vọng đi ba nghìn dặm. Người Vu thét dài, mang theo tới phong vân gầm rú.

Máu tươi tô mắt, lửa đỏ luyện tâm, ba tiếng hét vang, đạp thiên mà tới.

Vạn năm thương hải, đảo mắt trôi như nước Cửu Long.

Bao buổi nương dâu, cũng chỉ như gió đông lại thổi.

Hỡi ôi! Năm năm tháng tháng, hưng hưng diệt diệt.

Chỉ mong sao kiếp này có tới vĩnh sinh."
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
4,320
Linh khí
240
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Soái Tỷ
1
39
20

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

Gửi bởi KaiserLeo (1 năm trước)

"Chưa gieo hạt đã nghĩ đến quả ăn. Các ngươi nếu tu luyện tốt, sau này một tiếng hét dọa sợ voi lớn, beo dữ cũng không thành vấn đề."

"Được rồi, không nói mấy chuyện này với các ngươi nữa, quay lại việc chính. Như các ngươi đã biết, hoặc kẻ nào mà chưa biết, ta sẽ nhắc lại một lần nữa về cách người Bách Việt chúng ta tu luyện. Việt tộc muốn tu thành vu sư, cần trải qua bốn bước Luyện Nhục, Cường Cốt, Thông Mạch, Hoán Huyết, gọi chung là thân thể cảnh. Mỗi bước này lại chia làm viên mãn, thượng, trung và hạ, phía trên nữa là khai linh cảnh. Vậy nên muốn vượt qua thân thể cảnh tiến tới khai linh cảnh thành được Vu Sư sẽ cần trải qua mười sáu cửa khẩu lớn nhỏ, khó khăn rất cao."

Gửi bởi KaiserLeo (1 năm trước)

"Nổi trống.....!"

"Việt Vu tộc hôm nay nghịch thiên, đổi lại ức vạn năm bình an cho thiên địa, dành lấy một cơ hội siêu thoát cho chúng sinh. Ta chỉ mong người đời sau đừng quên đi một trận chiến ngày hôm nay. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn đi, vì sau này sẽ không còn ai thay các ngươi chống đỡ."

"Nhất niệm thành, nhất niệm vong, thành bại một đường, cớ gì phải hối?

Sinh là Việt, chết là Vu, trời đất mang mang, cớ gì rơi lệ?"

"Sinh là Việt, chết là Vu, trời đất mang mang, cớ gì rơi lệ"

"Sinh là Việt, chết là Vu, trời đất mang mang, cớ gì rơi lệ"

"Vì Việt Vu...nhất tộc...bất diệt.....!"

"Giết.....Giết....Giết...."

Gửi bởi [email protected] (1 năm trước)

"Phùng Nguyên diệt(1), lại Đông Sơn hưng, ngàn năm tuế nguyệt chẳng đáng màng. Lấy huyết lệ nhuộm đen đại địa, để Việt Vu thệ với trời xanh.Trống đồng cất lên, tiếng vang vọng đi ba nghìn dặm. Người Vu thét dài, mang theo tới phong vân gầm rú.

Máu tươi tô mắt, lửa đỏ luyện tâm, ba tiếng hét vang, đạp thiên mà tới.

Vạn năm thương hải, đảo mắt trôi như nước Cửu Long.

Bao buổi nương dâu, cũng chỉ như gió đông lại thổi.

Hỡi ôi! Năm năm tháng tháng, hưng hưng diệt diệt.

Chỉ mong sao kiếp này có tới vĩnh sinh."

15 bình luận


KaiserLeo 20
oioblackcat 20