Cổ Vu

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.9/ 10 - 34 phiếu
"Trời bất nhân nhưng vẫn tồn tại được
Người tốt bụng lại chẳng thể sống lâu
Thử hỏi thế gian công bằng ở đâu
Nếu không có ta tự mình dành lấy."

"Ta vốn chẳng muốn đua tranh đoạt mệnh với trời, nhưng nếu như không tranh, mạng tạo hóa ban cho thật không đáng. Hỏi trời cao, khi nào mới có thể trường sinh?

Ta không cầu trường sinh chỉ cầu bất tử, để bảo vệ tộc ta, để giúp người tộc ta có được vĩnh sinh, yên ổn hạnh phúc tồn tại. Lão trời già, ngươi bất nhân như vậy, muôn người tộc ta, chúng sinh thiên địa này còn có thể làm được gì nữa?

Thôi thì ta cứ cố gắng đấu tranh, đấu với ngươi, dù có phải trả giá bằng tính mạng này, vì tộc nhân của ta, vì chúng sinh, vì những người ta yêu thương. CHẾT KHÔNG HỐI TIẾC."

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu thiên thanh
Dịch:
Nhân sinh hỏi có ai không chết
Hãy để lòng son chiếu trời xanh.

Truyện Việt, tác giả Việt, hi vọng được các độc giả ủng hộ.

Đa tạ các bằng hữu đã dành chút thời gian để đọc và góp ý nhé.

Nếu muốn ủng hộ tác giả mọi người có thể bình luận góp ý nếu truyện dở hoặc quăng cho vài nguyệt phiếu hay đề cử 10* đều được (nếu cảm thấy truyện hay). Nếu không thì ít nhất cũng xin vài like (dưới ảnh minh họa của truyện hoặc nút cảm ơn ở mỗi cuối chương. Dạ Mộng xin hết. Đa tạ...đa tạ...

Trích Đoạn

Chương 32: Luyện cao.

Chương 31: Kinh hỉ.

Chương 30: Luyện Thể Cao.

Chương 29: Đà La bộ pháp.

Chương hai tám: Quái thú mạnh mẽ..

1 - Chương 1: Đứa bé thần bí (Thượng)

2 - Chương 2: Đứa bé thần bí. (hạ)

3 - Chương 3: Thi châm cứu mệnh (Thượng)

4 - Chương 4: Thi châm cứu mệnh (Hạ)

5 - Chương 5: Châm nghịch thiên thứ ba.

6 - Chương 6: Dị biến.

7 - Chương 7: "Hắn".

8 - Chương 8: Một khắc.

9 - Chương 9: Thiếu niên Lạc Vũ. (Thượng)

10 - Chương 10: Thiếu niên Lạc Vũ. (Hạ)

11 - Chương 11: Vu sử.

12 - Chương 12: Tế Tổ.

13 - Chương mười ba: Tâm sự.

14 - Chương mười bốn: Mộng tưởng và chấp

15 - Chương mười lăm: Yêu thú.

16 - Chương mười sáu: Trống đồng, văn tế,

17 - Chương 17: Sơn.

18 - Chương 18: Tám vị Tổ Vu.

19 - Chương 19: Khai văn thất bại.

20 - Chương 20: Tu chân giới, tu tiên giả.

21 - Chương 21: Vu kinh thức tỉnh.

22 - Chương 22: Vu kinh tâm pháp và Sơn Thần Biến.

23 - Chương 23: Cảnh giới tu luyện của Vu.

24 - Chương 24: Thật, giả?

25 - Chương 25: Khởi tu.

26 - Chương 26: Đầm Long.

27 - Chương 27: Đụng độ quái thú.

28 - Chương hai tám: Quái thú mạnh mẽ..

29 - Chương 29: Đà La bộ pháp.

30 - Chương 30: Luyện Thể Cao.

Xem hết