Đánh giá
Đã có 9 người đánh giá
Tai biến vô tận, yêu ma loạn thế.

Người như giun dế, mệnh như rơm rác.

Ở đây hỗn độn thế giới nguy hiểm bên trong, kỳ diệu cổ trùng trở thành khiêu động số mệnh đòn bẩy.
Mới nhất
3 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
411,141
Linh khí
300
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • LangKhach610 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • ₪ܨ๖ Meolinh ๖™₪ buff Kim Sa Châu
  1 tuần trước
 • ₪ܨ๖ Meolinh ๖™₪ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • cobacanxin đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • hien1997 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • hien1997 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • hien1997 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • hien1997 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • TaTuan2 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • TaTuan2 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • tqc2196 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Kiemlamsau123 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • hien1997 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • hien1997 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 6 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • hien1997 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • hien1997 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • hien1997 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • hien1997 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • tamtunhubui đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • ngaolong885 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • baohuy6013 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước

Cùng tác giả

Hoàng Châu Avatar

Hoàng Châu

Level: 5
Converter Đỉnh Cấp
117
84053
16090

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

119 bình luận


₪ܨ๖ Meolinh ๖™₪ 85
hien1997 60
baohuy6013 25
tqc2196 25
Kiemlamsau123 15
TaTuan2 15
cobacanxin 15
ngaolong885 10
tamtunhubui 10
LangKhach610 10