Cực Phẩm Đại Thần Hào

- Vui lòng xác nhận bạn không phải người máy. Lưu ý xác nhận xong chờ vài giây để hệ thống kiểm tra rồi mới ấn Tiếp Tục (chờ đến lúc có dấu tích màu xanh lá cây).

- Nếu bị bắt xác nhận liên tục thì kiểm tra có đang dùng các tool fake ip như vpn, proxy, hotspot shield ... không, nếu có thì tắt các tool này đi. Hoặc đăng nhập sẽ không còn bị xác nhận nữa

Loading...

1 bình luận


  • 38%

    Hiện tại đã gần 10 ngày chưa có chương mới, thông báo các bạn rõ tránh hiểu nhầm là mình không conver.

    Giấy Trắng · Trúc Cơ Tầng 46 tháng trước · Trả lời