Ba ngày trước, một bộ điện thoại cải biến vận mệnh của ta.

Một đoàn bị chọn trúng người tiến vào thời Tam quốc bắt đầu ăn gà!

Nhiễm Mẫn chiến Lữ Bố!

Vũ Mị Nương cung đấu tại Tam quốc! Nhạc Phi dẫn dắt Giang Đông quân bắc phạt! Còn có... Điêu Thuyền cùng Chân Mật tranh giành tình nhân...

truyện hơn 800 chương ....

ps: ngày 5 chương, chủ nhật 10 chương
5 điểm = 1 nguyệt phiếu: thêm 1 chương
Đề cử bằng hỏa tinh, thất thải v.v.. thêm gấp đôi.
Đề cử một kim đậu = 10 chương
Được chấm 100 điểm thêm 1 chương ( ghi rõ thời gian chấm )
Mới nhất
2 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
35,850
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • kira314 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    4 ngày trước
bui duc hiep Avatar

bui duc hiep

Level: 1
8
1155
14039

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

7 bình luận


kira314 10