Cực Viêm Tiên Tôn giới thiệu tóm tắt: một người thiếu niên ở ngẫu nhiên trong lúc đó thu được vô bổ tu tiên công pháp, do đó bước vào người tu tiên thế giới, mà xem một không sợ hỏa diễm người, là làm sao dùng trong tay mình hỏa thiêu ra thuộc về mình một mảnh trời
Mới nhất
6 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
29,910
Linh khí
100
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

9 bình luận


huynhtanloc454 10