Cuồng Võ Chiến Đế

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.4/ 10 - 1035 phiếu
Kiếp trước, gặp phản bội, trăm vị Võ Tôn vây công, chết thảm Kiêu Chiến tinh, ma xui quỷ khiến, trời cao cho Diệp Khinh Hàn một cơ hội làm lại.Hắn quật khởi mạnh mẽ, giết vào Cửu U địa phủ, chiến tận thiên chi kiêu tử, chân đạp chư hùng vạn tôn, thành tựu cuồng võ chiến đế, kiến cửu phẩm thần triều! Làm vạn thế người số một!

Trích Đoạn

Chương 2285: Chọc giận Tuyệt Phong Sơn

Chương 2284: Đục nước béo cò

Chương 2283: Kẻ gây tai hoạ dẫn vào Tư Không

Chương 2282: Công chúa cam đoan

Chương 2281: Tài liệu thương

1 - Chương 1: Kiếp sau sao không giết hết bọn

2 - Chương 2: Mở ra khí hải

3 - Chương 3: Có thu hoạch lớn!

4 - Chương 4: Muội muội chịu nhục

5 - Chương 5: Thân như bảy thước cô dương đứng

6 - Chương 6: Luyện Thể quyết

7 - Chương 7: Bảo đao khai phong

8 - Chương 8: Đào bảo!

9 - Chương 9: Không tiết tháo anh vũ

10 - Chương 10: Hành hung Vạn Sơn trấn nhẹ nhàng

11 - Chương 11: Tuần tiên sinh ra tay

12 - Chương 12: Phát tài con đường

13 - Chương 13: Thân thế, cừu hận.

14 - Chương 14: Nhiên Huyết cảnh

15 - Chương 15: Kiếm lời nhanh tiền

16 - Chương 16: Nguy cơ áp sát

17 - Chương 17: Giết không tha

18 - Chương 18: Chém tận giết tuyệt

19 - Chương 19: Tuyết lớn ngập núi, thạch nhũ

20 - Chương 20: Hắn là Diệp Khinh Hàn?

21 - Chương 21: Chinh phục cự hổ

22 - Chương 22: Đột phá Nhiên Huyết cảnh kỳ

23 - Chương 23: Chân nguyên hiện, Luyện Thể chín

24 - Chương 24: Linh Bảo các người đến, đàm

25 - Chương 25: Sát thủ giáng lâm

26 - Chương 26: Giang Ninh quận

27 - Chương 27: Tình người ấm lạnh

28 - Chương 28: Thiên Kiếm tông thái độ

29 - Chương 29: Lực kháng Thiên Kiếm tông tông

30 - Chương 30: Nhiên Huyết cảnh!

Xem hết