Cửu Thiên Tiên Đế

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.4/ 10 - 16 phiếu
Trên chín tầng trời, Vĩnh Sinh Đế chưởng quản thế gian sinh linh; cửu u ở giữa, Hắc Ám Thần Quân sai khiến ngàn vạn Hung Hồn! Hãy xem vạn năm khó gặp tuyệt kém thiên phú như thế nào uy hiếp, tại đủ loại kỳ ngộ phía dưới từng bước một leo lên Tiên Giới chi đỉnh, có được Cửu Thiên chí tôn Tiên Đế chi vị!

Cầu vote 10 cuối mỗi chương.

Trích Đoạn

Chương 1010: 059 (cuối cùng)

Chương 1009: 0 58 (14)

Chương 1008: 057 (13)

Chương 1007: 056 (mười hai)

Chương 1005: 055 (11)

1 - Chương 1: 001 Đại Nạn Lâm Đầu

2 - Chương 2: 002 Sơn Động Kỳ Ngộ

3 - Chương 3: 003 Giữa Đường Ngẫu Nhiên Gặp

4 - Chương 4: 004 Ngũ Đại Gia Tộc

5 - Chương 5: 005 Nhập Môn Nghi Thức

6 - Chương 6: 006 Đặc Thù Linh Môn

7 - Chương 7: 007 Cướp Người

8 - Chương 8: 008 Lựa Chọn Công Pháp

9 - Chương 9: 009 Cửu Tử Thần Uy Quyết

10 - Chương 10 Tu Luyện

11 - Chương 11 Khách Không Mời Mà Đến

12 - Chương 12 Nội Vụ Các

13 - Chương 13 Nhiệm Vụ Sư Môn

14 - Chương 14 Ngư Ông Đắc Lợi

15 - Chương 15 Linh Thú Tinh Hồn

16 - Chương 16 Lục Vân Thành

17 - Chương 17 Thần Mộc Lệnh

18 - Chương 18 Hỏa Sơn Thảo

19 - Chương 19 Huyễn Ảnh Tình Xà

20 - Chương 20 Nhân Lúc Cháy Nhà Đi Hôi Của

21 - Chương 21 Lấy Oán Báo Ân

22 - Chương 22 Phương Pháp Giả Chết

23 - Chương 23 Linh Giả Kỳ

24 - Chương 24 Thần Uy Ấn

25 - Chương 25 Nô Bộc

26 - Chương 26 Lục Phong Điểu

27 - Chương 27 Dùng Trí

28 - Chương 28 Đòn Sát Thủ

29 - Chương 29 Diệt Sát

30 - Chương 30 Thức Tỉnh

Xem hết