Cửu Tiêu Đế Chủ Poster
Đánh giá
Đã có 41 người đánh giá
vốn là Thiên Kiêu, lại bị bị long đong. Nhất triều giác tỉnh, Long Đằng cửu thiên. Đến từ Địa Cầu linh hồn xuyên việt đến trời sinh Song Mạch gia tộc trên người thiếu niên, Hồn Vũ song tu rửa sạch phế vật tên, Vạn Cổ Thiên Mạch chi thể tái hiện tại thế, Thiên Ngoại Cửu Tiêu ai dám Xưng Đế

-------------------------------------------------------------------
Cầu Vote 9-10!!!!!!!!!
Mới nhất
8 giờ trước

Đề cử

vote
22
Nguyệt phiếu
196
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

May Mắn Lần Sau
42
24298
2350

Vinh danh bảng

loading

Gửi bởi Dekhongtam (4 tháng trước)

Ây da, cuộc đời thật bất công ah, thằng bốn hộp sữa thằng không hộp nào, đậu má Trần Lâm tên bỉ ổi, tổ đội có hai người con gái ngươi vơ hết cả hai, ngươi...ngươi có còn cho người khác sống không hả? Vì con cháu họ Nhiếp, ta Lăng đại gia liều chết với ngươi!!!"


Ndat55 70
Dekhongtam 20
congtusuhan0302 20
Saitama1 22
KaSimlov3 20
3qkuke86 20
nhubang6x 20
tieumongtran2808 4