Đánh giá
Đã có 47 người đánh giá
vốn là Thiên Kiêu, lại bị bị long đong. Nhất triều giác tỉnh, Long Đằng cửu thiên. Đến từ Địa Cầu linh hồn xuyên việt đến trời sinh Song Mạch gia tộc trên người thiếu niên, Hồn Vũ song tu rửa sạch phế vật tên, Vạn Cổ Thiên Mạch chi thể tái hiện tại thế, Thiên Ngoại Cửu Tiêu ai dám Xưng Đế

-------------------------------------------------------------------
Cầu Vote 9-10!!!!!!!!!
Mới nhất
23 giờ trước

Đề cử

vote
43
Nguyệt phiếu
668
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

42
25301
4376

Vinh danh bảng

loading

Gửi bởi Dekhongtam (5 tháng trước)

Ây da, cuộc đời thật bất công ah, thằng bốn hộp sữa thằng không hộp nào, đậu má Trần Lâm tên bỉ ổi, tổ đội có hai người con gái ngươi vơ hết cả hai, ngươi...ngươi có còn cho người khác sống không hả? Vì con cháu họ Nhiếp, ta Lăng đại gia liều chết với ngươi!!!"


Ndat55 190
Tiendh96 100
3qkuke86 80
caicondime 68
vtien0101 60
tuisidaxatuira1999 40
nhubang6x 40
Dekhongtam 20
Saitama1 22
congtusuhan0302 20
KaSimlov3 20
tieumongtran2808 4
ngoclinh1234 4