Cửu Tinh Cổ Thần

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.3/ 10 - 71 phiếu
Ở kiếp trước, hắn là Côn Hư Cửu Tinh Cổ Thần, tên là Xi Vưu.

Ở kiếp này, hắn chuyển thế trọng sinh, tên là Tuyên Mặc.

Nơi này Tiên Giới, cũng động phủ.

Tiên Tổ mối hận, chưởng duyên sinh diệt.

Tịch mịch như ngủ, trời xanh như máu.

Hết thảy, theo động phủ giới bắt đầu.

Ngày sau cước đạp thiên, ta vi Hồng Hoang giới, giới tôn phía trên, thứ mười dương!

Trích Đoạn

Chương 2: Ta muốn, Trúc Cơ!

Chương 1: Ngũ Thải Cực Cảnh, Cửu Tinh Cổ