Đánh giá
Đã có 73 người đánh giá
Ở kiếp trước, hắn là Côn Hư Cửu Tinh Cổ Thần, tên là Xi Vưu.

Ở kiếp này, hắn chuyển thế trọng sinh, tên là Tuyên Mặc.

Nơi này Tiên Giới, cũng động phủ.

Tiên Tổ mối hận, chưởng duyên sinh diệt.

Tịch mịch như ngủ, trời xanh như máu.

Hết thảy, theo động phủ giới bắt đầu.

Ngày sau cước đạp thiên, ta vi Hồng Hoang giới, giới tôn phía trên, thứ mười dương!
Mới nhất

Đề cử

vote
2
Nguyệt phiếu
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • banchung1 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    4 tuần trước
Thụy Mộng Vô Tâm
54
10597
35

Vinh danh bảng

loading


banchung1 20