Thiên Tằm Thổ Đậu hoàn toàn mới tác phẩm « Đại Chúa Tể » tiền truyện, trên mạng không phát biểu qua một chữ! « Đấu Phá Thương Khung » đằng sau, « Đại Chúa Tể » trước đó Linh Lộ truyền kỳ! "Linh Lộ" là « Đại Chúa Tể » trọng yếu nhất khởi nguyên, tại Linh Lộ trong tu hành, Mục Trần gặp hắn cả đời tình cảm chân thành —— Lạc Ly, nhưng lại bởi vì không được biết nguyên nhân, bị trục xuất Linh Lộ! Đến cùng là nguyên nhân gì cải biến Mục Trần vận mệnh?"Linh Lộ" đến tột cùng xảy ra chuyện gì? 25 vạn chữ bản in lẻ, thoải mái giải hoặc, trên mạng không một chữ!

Trích Đoạn

Chương 52: Huyết Họa giả

Chương 51: Bố trí mai phục

Chương 50: Tử chiến đến cùng

Chương 49: Bị bao vây

Chương 48: Ngươi ở đâu, ta liền tại đó!

1 - Chương 1: Thẩm Phán chi cảnh

2 - Chương 2: Lệnh bài màu máu

3 - Chương 3: Võ Doanh Doanh

4 - Chương 4: Một cấp Linh Thể

5 - Chương 5: Con khỉ so với người tốt

6 - Chương 6: Đánh lén

7 - Chương 7: Cứng đối cứng

8 - Chương 8: Thu tên tùy tùng

9 - Chương 9: Cấp hai Linh Thể

10 - Chương 10: Hồng Vân Xích Luyện Quả

11 - Chương 11: Sư Thân Xà Vũ Thú

12 - Chương 12: Bị đánh cướp

13 - Chương 13: Chấn nhiếp

14 - Chương 14: Thủ hộ chi địa

15 - Chương 15: Cửa thành lừa đảo

16 - Chương 16: Tống Vũ Tình

17 - Chương 17: Đoạt thức ăn trước miệng cọp

18 - Chương 18: Hỏa Vân Hổ

19 - Chương 19: Dẫn lửa đốt người

20 - Chương 20: Ngư ông thủ lợi

21 - Chương 21: Cấp ba Linh Thể

22 - Chương 22: Sinh tử thí luyện

23 - Chương 23: Truyền tống trận

24 - Chương 24: Miểu sát

25 - Chương 25: Huyền Ảnh Hư Huyễn Bộ

26 - Chương 26: Hủ Độc Chi Thủy

27 - Chương 27: Chân Hỏa Thú

28 - Chương 28: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

29 - Chương 29: Bọ ngựa bắt ve

30 - Chương 30: Băng Tinh Thú

Xem hết