Đại Chúa Tể

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.6/ 10 - 15749 phiếu
Ở truyện mới này của Lão Đậu, chúng ta có thể gặp lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn
Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

Trích Đoạn


Chương 1489: Chính phẩm cùng đồ dỏm

Chương 1488: Lại đến thế gian

Chương 1487: Khống chế cùng tỉnh lại

Chương 1486: Tử kim thế giới

Chương 1485: Tự bạo Bất Hủ Kim Thân

0 - Ngoại truyện :Băng Linh Đại Lục .(1)

1 - Chương 1: Bắc Linh viện

2 - Chương 2: Thiếu niên bị đá ra Linh Lộ

3 - Chương 3: Mục Vực

4 - Chương 4: Đại Phù Đồ Quyết

5 - Chương 5: Đại Thiên Thế Giới

6 - Chương 6: Linh lực tăng phúc

7 - Chương 7: Mộ Nguyên

8 - Chương 8: Liễu Dương

9 - Chương 9: Đối mắt

10 - Chương 10: Viện Thí

11 - Chương 11: Đàm Thanh Sơn

12 - Chương 12: Ra tay

13 - Chương 13: Chiến Liễu Dương

14 - Chương 14: Linh Động cảnh trung kỳ

15 - Chương 15: Phá Linh Châu

16 - Chương 16: Thiên giới

17 - Chương 17: Cấp ba Tụ Linh Trận

18 - Chương 18: Trúc Cơ

19 - Chương 19: Sâm La Tử Ấn

20 - Chương 20: Thành ấn

21 - Chương 21: Sân huấn luyện phong ba

22 - Chương 22: Tử Ấn chi uy

23 - Chương 23: Sâm La Tử Ấn chính thức lực

24 - Chương 24: Ước định

25 - Chương 25: Linh thú tinh phách

26 - Chương 26: Lão luyện thợ săn

27 - Chương 27: Cướp bóc

28 - Chương 28: Hợp tác

29 - Chương 29: Ngọc Linh Thụ

Xem hết