Đây là bộ viết mak mình tập sáng tác
Có thể có nhiều sạn
Mong đừng gạch đá
sau The Breaker là Hiệp Khách Giang hồ nha

Trích Đoạn


Chương 16: Giang Hồ

Chương 15: Đại Thiên Công

Chương 14 : Thế Giới Mới

Chương 13: Rời khỏi

Chương 12 : Bá chủ (2)