Đại Đế Tinh Hà

DS Chương Đề cử

Điểm: 7.9/ 10 - 116 phiếu

Năm 2250, loài người đã bước sang thời đại Tinh Hà từ lâu. Chuyện đi tu ngày xưa chẳng những không xuống dốc, mà còn phát triển rất hưng thịnh.


Đại học Tinh Không là trường tốt nhất dành cho mọi người, là ước mơ của vô số học sinh. Còn lực sinh mệnh là thành tích của học sinh, bao gồm thể năng và văn hóa. Trong đó, chiếm chủ yếu là thể năng, văn hóa thì ít hơn, mấy thứ này có khác biệt rất lớn với nền giáo dục cách đây hai trăm năm.

Trích Đoạn

Chương 1077: Không thể tưởng tượng nổi

Chương 1075: Ta là ngươi

Chương 1074: Cùng một chỗ chịu chết [ mới

Chương 1073: Không thể chống lại

Chương 1072 : Ôm đồm đi

1 - Chương 1: Thủy tinh minh tưởng

2 - Chương 2: Thiên tài đệ đệ

3 - Chương 3: Mèo thai tức

4 - Chương 4: Đại mộng mấy ngàn năm?

5 - Chương 5: Vô Cốt Nhu Thuật

6 - Chương 6: Tiểu thí thân thủ

7 - Chương 7: Long Trảo Đại Cầm Nã

8 - Chương 8: Tiêu hao sinh mệnh

9 - Chương 9: Tam giới lý luận

10 - Chương 10: Phát hiện kẻ bắt cóc

11 - Chương 11: Bí thuật thôi miên

12 - Chương 12: Vô Cốt Long Xà

13 - Chương 13: Vì nhân loại

14 - Chương 14: Vũ trụ chi não

15 - Chương 15: Thủ Ấn huyền bí

16 - Chương 16: Học tập thôi miên

17 - Chương 17: Tâm Linh Đại Đế Ấn

18 - Chương 18: Giấc ngủ khảo thí

19 - Chương 19: Trị liệu Tuyết Bích Nhi

20 - Chương 20: Ấn đến bệnh trừ

21 - Chương 21: Chợ đêm dưới mặt đất

22 - Chương 22: Trịnh Văn Băng

23 - Chương 23: Lạc Hàm

24 - Chương 24: Ta cũng có thể đánh ngươi

25 - Chương 25: Siêu cấp an-bu-min

26 - Chương 26: Tiêm vào

27 - Chương 27: Thể năng tăng cường

28 - Chương 28: Bị điều tra

29 - Chương 29: Bồi thường lớn ( Thượng)

30 - Chương 30: Bồi thường lớn (Hạ)

Xem hết