Đại Hủy Diệt

DS Chương Đề cử

Điểm: 6/ 10 - 3 phiếu
Cả hai người tràn ngập vết thương nằm trên đất

-Lang Thiên sau khi thoát khỏi đây ngươi muốn làm gì?

-Ngày ngủ 24 giờ,tuần ngủ 10080 phút.
Miệng đạo,mí mắt cũng không hé

-Còn Thiên Ngưu ngươi đây?
Khó được một lần nghiêm túc

-Một nơi chúng ta có thể về

Cảnh giới:Siêu phàm-Nhập Thần-Thánh Nhân

Lời tác: Giải trí,tập tành viết có thể sẽ hơi thô.Cầu góp ý nâng tay nghề...

Trích Đoạn

Chương 1: Toàn cầu sục sôi

Chương 0: Sơ Lược