Đánh giá
Đã có 23 người đánh giá
Một quyển Đạo Nguyên Chân Giải, giấu giếm đại đạo huyền cơ, một thuật thôi diễn vạn pháp, 3000 đại đạo tại ngực.

Hàn môn thiếu niên quật khởi, khổ đọc mười năm thấy được chân kinh!

Cuối cùng được một kiếm ra Huyền Hoàng, một tay hộ thương sinh!

Ba ngàn năm đại kiếp giáng thế, cũng chỉ làm trong lòng bàn tay Thần Binh, từ đây trên Tiên lộ, ai dám anh kỳ phong?

. . .
Mới nhất
5 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
1,711,960
Linh khí
132
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

DarkHero Avatar

DarkHero

Level: 4
Converter Cao Cấp
83
91994
996165

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

131 bình luận


casabanca35 25
tieudaotu666 15
KENTTRG 10
chanlinhbien 5
vuducdung1996 5
thienmenh 1