Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Đại ma đầu hệ thống giáng lâm, kéo theo một tràng vô biên giết chóc.
Làm việc ác càng nhiều, tu vi tăng càng nhanh; bị người hận càng nhiều, tu vi tăng càng nhanh; giết người càng nhiều, tu vi tăng đến càng nhanh; thanh danh xấu xa, tu vi tăng đến càng nhanh! Từ khi có Đại Ma Đầu hệ thống, Vương Bá Ngưu liền đi lên con đường vĩ đại giết người phóng hỏa đại lưng vàng, không chuyện ác nào không làm....
Ta tên Vương Bá Ngưu, vạn sự đều ngưu bức
Mới nhất
16 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
27,193
Linh khí
0
Điểm ái mộ
acma11 Avatar

acma11

Level: 0
2
45
2044

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

20 bình luận