(Phần tiếp theo của truyện HỒNG HOANG CHI HUYẾT ĐẠO MINH HÀ) Ma đầu trọng sinh, huyết sát thiên hạ! Trời cao chín giới, ma niệm vô biên! Đời trước, tung hoành Ma Giới ba ngàn năm, chung không thể bước lên đỉnh,..... Đời này, lâm mục trọng sinh thế gian giới, trở về đại càng quốc gia cổ, tắc cuộc đời này, nhất định phải bước lên tu ma đỉnh! Ma giả thích giết chóc, tùy tâm sở dục, một khi thành ma, có thể có được thông thiên triệt địa, dời non lấp biển tuyệt thế thần thông, ma uy sở đến, muốn làm gì thì làm! Thả xem lâm mục, như thế nào sáng lập đại ma triều!!!.......................

Đề cử

vote
7
Nguyệt phiếu
140
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • cuti đề cử 7 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước
cuti Avatar

cuti

Level: 0
Soái Ca
2
56
4390

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận


cuti 140